Ett år har gått sedan Brf Compagniet höll sin första årsstämma och det är dags att tillsätta nya styrelsemedlemmar. Vi kommer detta året att utöka styrelsen till fler ledamöter och suppleanter.  Det kommer finnas poster som varar i både ett år respektive två år. Årsstämman kommer att hållas i slutet av Maj och det är då som den blivande styrelsen skall utnämnas.

Är du intresserad av styrelsearbete? Vill du vara med och driva Brf Compagniet framåt? Tveka inte att skicka en intresseanmälan eller lägg en intresseanmälan i 28-2001 (Lundberg).

Vi vill ha din anmälan senast den 20 april 2015

Bästa hälsningar,

Valberedningen 2015

Torbjörn Lundberg, Malin Höckerfors & Klara Magnusson