Vecka: 14

Montering av prefabricerad betongstomme har startat och beräknas pågå till hösten 2015. Arbetet med montering av stommen bedrivs måndag till fredag kl 06.45-19.00 och lördagar kl 09.00-17.00.

Trafiken på Monsungatan kommer att påverkas och körfältet närmast arbetsplatsen stängs av i enlighet med trafikanordningsplanen godkänd av Trafikkontoret. Parkering på Monsungatan vid arbetsplatsen kommer under tidsperioden för stomarbetena att upphöra.

Bullrande arbeten kommer att förekomma.

Under påsken kommer arbeten att pågå Långfredag, Påskafton, och Annandag påsk kl 09.00-17.00.

 

I oktober startade vi byggnationen av Brf Albertina på Monsungatan 40-52. Brf Albertina består av 89 st lägenheter med gemensamhetslokal.

Projektet beräknas vara klart under juni 2016.

Byggherre är Riksbyggen och totalentreprenör är Byggnads AB Tornstaden.