Monsungatan 24-36

Viktig information ang. garageport

Husets garageport är nu servad med en nyare och starkare motor med syfte att avhjälpa den upplevda problematiken med att porten ej går ihop helt vid öppning.

Tänk på att portautomatiken inte är byggd med hänsyn till efterföljande fordon. Det innebär att varje fordon själv ansvarar för att säkerställa sin egen in- och utpassage.  Detta gör efterföljande fordon genom att trycka på sin fjärrkontroll. Denna metod ger dock ingen tydlig återkoppling varför det är extra viktigt att man riktar och säkerställer så att fjärrkontrollens batterier är någorlunda fräscha. Är man osäker gör man bäst i att vänta tills porten stängts helt för att därefter öppna porten på nytt.

Att haka på framförvarande fordon i tron om att ljussensorna ska ta hand om automatiken är enligt leverantören en chansning (ev. reflektioner i lack)  som kan sluta dyrt.

Föreningen håller parallellt på att se över möjligheten till utökning av sensorer som kan underlätta in- och utpassage. Mer info följer inom kort.

 

2 kommentarer

 1. Jonas Heiker

  Hej!

  Vi vill gärna kommentera styrelsens inlägg avs. ny garageportsfunktion i Brf Compagniets garage.
  Våra frågor/kommentarer är följande:

  1. Har ni tänkt på personsäkerheten? Tänk om ett barn eller vuxen för den delen, hamnar emellan två in/utkörande bilar och plötsligt fastnar i porten.
  2. Varför skall vi ha ett system som känns otidsenligt beträffande självstopp? De flesta garageportssystem idag känner av och stannar automatiskt. Jämför hissar, bussdörrar m m.
  3. Om jag hamnar fel på något sätt och min bil blir skadad för att jag inte hinner ut eller in i en påbörjad stängningsprocess, skall jag då stå för skador på min bil? Känns inte rätt.
  4- Vi är många med någorlunda snabb reaktion och kan hantera en akutsitutation bra, men hur blir det med dem som inte har det. Kommer bli många fastnade bilar i porten.

  Lägg krut och resurser på att utöka sensorsystemet, så vi undviker ovanstående problem.

  Bästa hälsningar
  Jonas och Tina Heiker
  Lgh 28-1501

  • Styrelsen

   Hej,

   Tack för synpunkterna. Se kommentarer nedan

   1. Har ni tänkt på personsäkerheten? Tänk om ett barn eller vuxen för den delen, hamnar emellan två in/utkörande bilar och plötsligt fastnar i porten.
   Självklart har vi personsäkerheten i beaktning och det ska förtydligas att porten fyller alla gängse krav. Det kommer inom kort också att ske en opartisk besiktning.

   2. Varför skall vi ha ett system som känns otidsenligt beträffande självstopp? De flesta garageportssystem idag känner av och stannar automatiskt. Jämför hissar, bussdörrar m m.
   Det gör vår även vår garageport . Men det är viktigt att betona att det just är en garageport med syfte att tjäna in- och utpassage av bilar. Cyklister och gående bör i första hand använda de avsedda dörrarna. Vi kan hamna i eviga diskussioner med leverantörer och entrepenad över vad som är otidsenligt (vi driver ju samma diskussion ang. t.ex. dörrar). Svaret vi får är att detta är vad föreningen (läs PEAB) en gång beställt och att funktionen genomgått besiktning.

   3. Om jag hamnar fel på något sätt och min bil blir skadad för att jag inte hinner ut eller in i en påbörjad stängningsprocess, skall jag då stå för skador på min bil? Känns inte rätt.
   Vi vet att det är trångt och det har heller inte blivit lättare av det faktum att porten inte öppnades helt. Det sistnämnda ska nu vara åtgärdat. Återigen, porten har de säkerhetssystem som ska finnas enligt gängse standard. Om en skada skulle uppstå kommer får detta utredas och bedömas från fall till fall.

   4- Vi är många med någorlunda snabb reaktion och kan hantera en akutsitutation bra, men hur blir det med dem som inte har det. Kommer bli många fastnade bilar i porten.
   Tack och lov har vi klarat oss hittills och vår förhoppning är att det även förblir så. Följer man de rekommendationer som finns så ska det till mycket otur för att skada uppstår. Viktigast är just att man inte chansar utan hanterar varje in- och utpassage som om man var först i kön.

   Som vi skrev så undersöker vi möjligheten med att bygga ut systemet. Just nu är alternativen få och vi utreder noga innan vi går vidare. .

© 2024 Brf Compagniet

Tema av Anders NorenUpp ↑