Nu är problemet med passérsystemet avhjälpt. Under morgondagen kommer PEAB att göra en mer grundlig översyn för att säkerställa så att felet inte återuppstår.