Styrelsen kallar till extra föreningsstämma avseende stadgeändring av §7. Stämman äger rum på Hotell 11 den 1 februari kl 17.45 (samling 17.30). Efter stämman kommer styrelsen och balkonggruppen att finnas på plats för ev. frågor och synpunkter. Varmt välkomna!

Bilaga (pdf): Kallelse till extrastämma 2016-02-01

Länk: hitta till Quality Hotell 11