Hej kära granne och medboende i Brf Compagniet,

Nu är det dags att informera om inglasning av våra balkonger och uteplatser, vi tar tillfället i akt att efter vår extrastämma den 1 februari informera om status på projektet.

Vi i balkonggruppen kommer att närvara, likaså styrelsen och vår leverantör.

Vår leverantör är företaget Lumon, och dess representant heter Ronny Albertsson.

Våren 2015 genomfördes en omröstning med avsikt att verifiera intresset i föreningen angående inglasning av balkong. Att döma av röstdeltagandet, och antalet som var positivt inställda, bedömdes av sittande styrelse att en arbetsgrupp bestående av frivilliga engagerade medlemmar i bostadsrättsföreningen skulle tillsättas. Syftet med detta var att lägga fram ett förslag till styrelsen hur en sådan fasadpåverkan skulle kunna se ut.

3 medlemmar tillsattes och en person ur styrelsen valdes som kontaktperson.

Styrelsen valde att gå vidare med företaget Lumon för inglasning av Brf Compagniets balkonger och uteplatser.

Observera att det såklart är frivilligt att välja att glasa in eller välja att avstå.

Informationstillfället den 1 februari kommer att visa hur arbetet har gått tillväga sedan balkonggruppen tillsattes och så kommer Ronny från Lumon att informera om företaget Lumon, sig själv och hur våra balkonger och uteplatser kommer att se ut efter inglasningen.

Ronny kommer att vara vår kontaktperson med vår leverantör och kommer efter informationstillfället lägga en inbjudan i var och ens brevlåda för bokning av ett möte med honom.

Mer information kommer på vår hemsida dagarna innan den 1 feb.

Välkomna!