Hej kära granne och medboende i Brf Compagniet.

Nedan finner ni nu ett infoblad om kommande inglasning av balkonger + uteplatser på Brf Compagniet.

Syftet är en sammanfattning och samlande dokument för information och regler kring inglasning i Brf Compagniet, och tanken är att vi boende ska använda detta dokument som en flik i vår Bopärm.

Vi har försökt få med all nödvändig information i detta dokument för att vi i första hand ska hitta det vi söker där, istället för att behöva kontakta styrelsen eller Lumon.

Vänligen läs detta dokument om du är intresserad av inglasning innan vi kör vårt info möte den 1 februari på hotell 11.

Mvh,

Balkonginglasningsgruppen.

Bilaga (PDF): Inglasnings_info_BRFCompagniet