Nu är det inom kort dags för garantibesiktning av fastigheten och samtliga lägenheter. Besiktning kommer att utföras av besiktningsman från Mårtensson Håkansson AB som kommer att kontrollera om några fel uppstått i lägenheterna under garantitiden. Vid besiktningen  kommer representanter från Styrelsen och PEAB att närvara.

Det är av största vikt att besiktningsmannen får tillträde till er lägenhet. Har ni inte möjlighet att närvara vid besiktningen så ställ låset i serviceläge så att din lägenhet kan besiktigas.

Bilaga (PDF): Länk till originalutskick med detaljer och tidpunkter för just ditt trapphus och lägenhet