Hej,

Information gällande inglasning för Er som inte kunde närvara vid sista informationsträffen.

Bilaga (PDF): 2016 Lapp Brf Compagniet 140 st m hemsida
Bilaga (PDF): Inglasnings_info_BRFCompagniet