Hej,

Vi har under en längre tid drivit frågan kring skalskydd med PEAB. Nu är två-års besiktningen slutförd och efter en lång och utdragen process kan vi med glädje meddela att skalskyddet kommer att uppgraderas. Rent konkret innebär detta att vi kommer uppgradera låskistor samt montera brytskydd på samtliga ytterdörrar. Likaså kommer dörrar in till garage att bytas och bestyckas med brytskydd. Även felvända förrådsdörrar (brytskydd inåt) kommer att åtgärdas. Samtliga MC-platser och barnvagnsrum kommer även att bestyckas med låsöglor för möjlighet till fastlåsning.

Beställningen lades i veckan och vi hoppas ha detta installerat och klart så snart som möjligt.