Styrelsen har fått en hel del frågor om andra hands uthyrning och har sammanställt några punkter vi utgår ifrån, se nedan.
Vi önskar att ni kontaktar styrelsen för er önskan på: styrelsen@brfcompagniet.se

Bäste medlem, vänligen inte ta några stora beslut innan ni har ett godkänt svar från styrelsen, godkänt svar betyder med signatur m.m.
Ej enbart ett email. 

 

GODTAGBARA SKÄL för 2:a hands uthyrning

 

  1. Ålder eller sjukdom 
  1. Tillfälligt arbete eller studier på annan ort 
  1. Längre utlandsvistelse 
  1. Provsamboende 
  1. Uthyrning till närstående 
  1. Andra skäl

 

SKÄL SOM INTE FUNNITS VARA GODTAGBARA för 2:a hands uthyrning

 

  1. Förvärv i spekulativt syfte med efterföljande andrahands­upplåtelse 
  1. Enbart ekonomiska skäl