I samband med att vi nu har installerat laddstationer på varannan plats i huset, krävs det mer flexibilitet gällande garageplatserna.

Det kostar nämligen 4,000kr för föreningen att flytta en laddstation. För att tillgodose föreningens ekonomi har vi därför upprättat nya avtal.

I det nya avtalet står det att föreningen har rätt att byta parkeringsplatser mellan hyresgäster till en likvärdig plats om behov skulle uppstå.

Detta behov kan vara laddstation, handikapp eller annan tillgänglighetsfaktor. 

För att få de nya kontrakten på plats så fort som möjligt, har styrelsen beslutat att säga upp samtliga garageplatser. Samtidigt erbjuds alla nuvarande garageplatsägare att teckna det nya kontraktet. 

Dessa kommer att skickas ut inom kort av SBC.