Nu är det dags att genomföra OVK, -Obligatorisk Ventilationskontroll. Ni kommer att bli aviserade av företaget RVT som kommer hit 25/10-1/11.

Om ni inte kan vara hemma, är det viktigt att ni sätter ert lås i serviceläge (tio-i-två). Eller skapar en kod om ni har kodlås som ni lämnar till RVT.