Det har varit lite rörigt med vad som gäller för att stå i kön till husets garage. Alla som önskar stå i kön måste själva kontakta SBC. Detta sker inte via Apcoa som förvaltar Bergsgaraget.

Meddela också Louise om du har en el-bil, då detta ger förtur.

SBC; Louise Thelmén. Tel: 031-745 46 58. E-post: louise.thelmen@sbc.se