I enlighet med beslut på Brf Compagniets årsmöte har styrelsen förhandlat och köpt in filter till samtliga lägenheter. (Kolfilter enligt stämmobeslut och elementfilter enligt styrelsebeslut).
Vi kommer att lämna ut dessa i styrelserummet som ligger strax till höger om entrédörren till uppgång 28 följande dagar och tider:
Onsdag den 27/11 kl 18:30-20:00 och lördag den 7 december kl 14:00-15:30.
Utlämningen sker genom utbyte ett mot ett, dvs du får ett nytt filter för varje gammalt du lämnar in. Vi tar hand om de gamla så det slipper du göra.
Skriven instruktion kommer att bifogas men vi har också spelat in film som visar hur man gör. Du hittar dem här nedanför:.