Uppdatering av hemsidan har skett vad gäller balkonginglasning.

Det är inga nyheter, men viktiga klargöranden.

Tänk på att inhämta skriftligt tillstånd från styrelsen innan ni beställer er balkonginglasning. Det krävs enligt våra stadgar § 43.

Alla grannar omfattas inte av betalningsansvaret för halva brandväggen vid inglasning, se vidare information på sidan ”Inglasning av balkong/terass”