Bor du i en loftgång? Det är du som installerar en ny inglasning som får bekosta brandväggarna mellan din balkong och grannens, om grannen redan har en inglasning.

Du som redan har en inglasning i loftgång är inte betalningsskyldig till en brandvägg om din granne bygger en inglasning. Detta under förutsättning att du inte har ingått ett särskilt skriftligt avtal om detta med Lumon, då är det avtalet som gäller.

Informationsbladet under sidan om inglasning kommer att uppdateras inom kort. Ta kontakt med styrelsen om du har funderingar kring detta.