Pga. det rådande läget med Coronaviruset Covid -19 gäller helt andra förutsättningar för att hålla föreningsstämma än normalt. Styrelsen har beslutat att det detta året går att poströsta. Se mer information här http://portal.brfcompagniet.se/foreningsstamma/