Här följer en kort redogörelse från stämman, protokollet läggs ut inom tre veckor. Vi välkomnar Susanne Skagvard och Inge Benson som nya suppleanter till styrelsen och tackar Monique Vos och Johan Kindmark Alemyr för deras arbete 2019/2020.

Stämman beslutade att:

  • Installera ett entrétak över entrén till 24-26.
  • Ta bort lekplatsen och anlita en landskapsarkitekt
  • Förbättra grindens utseende
  • Installera toalett och handfat i utrymmet på Monsungatan 32
  • Att anlägga kullersten och grus utanför lägenheten vid Monsungatan 32