Stämman beslutade att förbättra grindens utseende. Nu uppmanar styrelsen alla medlemmar att inkomma med förslag på vad som kan förbättra grindens utseende. Antingen genom egna ritningar, beskrivningar eller foton. Alla förslag skall läggas i styrelsens brevlåda på 26:an eller genom att mejla till styrelsen@brfcompagniet.se

Vi emotser era förslag senast 30 september.