Styrelsen har beslutat att ta ett krafttag kring brandskyddet i våra hus.

Vi har som en del i detta beslutat att installera nya brandvarnare i samtliga lägenheter, med en batteritid på 10 år.

Göteborgs Brandservice kommer ut vecka 40 på torsdag och fredag 1-2 oktober och monterar dessa i samtliga lägenheter.

De startar på Monsungatan 24 och går uppifrån och ner. Det beräknas ta ca 15 minuter.

Om du inte kan vara hemma är det viktigt att du ställer ditt lås i serviceläge (tio-i), så att de kan komma in och utföra monteringen. Kontakta styrelsen om du behöver guidning i hur man gör.

Då många av våra medlemmar inte uppmärksammar när vi behöver ha tillgång till lägenheten förtydligar vi härmed

Att om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten kommer föreningen att kontakta Kronofogdemyndigheten som får besluta om särskild handräckning för att bereda föreningen tillträde till lägenheten. En bostadsrättshavare som, utan giltig ursäkt, underlåter att lämna tillträde till lägenheten kan anses ha förverkat nyttjanderätten till lägenheten, enligt 7 kap. 18 bostadsrättslagen, och kan därmed sägas upp från denna.

Har man på något sätt förhinder att genomföra detta måste man omgående kontakta styrelsen på styrelsen@brfcompagniet.se