Styrelsen har idag lappat 40 lägenheter i föreningen om att företaget Aquademica behöver tillträde till dessa lägenheter på tisdag den 6 oktober kl 8-17. Det är alltså ytterligare ett tillträde som behövs, de som kommer imorgon torsdag – fredag är Göteborgs Brandservice som sätter upp brandvarnare.
På tisdag ska utvalda lägenheter undersökas vad gäller ventilation/ev. undertryck etc. Detta beror på att vi har upptäckt problem i en lägenhet. Vi behöver säkerställa om problemet är enstaka eller om problemet är större. Har du inte fått någon lapp i din brevlåda idag, så är du inte berörd.
Brevet som har delats ut idag innehåller juridisk formalia som beror på att styrelsen måste informera i förväg för att kunna be KFM om handräckning i de fall detta behövs.