Kallelse till årets föreningsstämma är utskickad.

Ni som har Kivra kommer att få den under dagen.

För mer information, årsredovisning och fullmakt etc se https://portal.brfcompagniet.se/foreningsstamma/