Föreningen har nu avhållit årets föreningsstämma och ny styrelse har valts.

Välkomna Veronika och Johannes.

Vi tackar Susanne Pietilä, Simon Grönvall och Susanne Skagvard för deras arbete i styrelsen.