Styrelsen har beslutat att höja avgiften för andelstal 1 med 25% från och med januari 2022. Detta efter förslag från ekonomisk förvaltare, baserat på ny underhållsplan och kända höjningar.

Underhållsplanen kommer att publiceras inom kort.

Avgiften för andelstal 2 korrigeras nedåt enligt med 56,7% gällande kostnad för ränta (1,38%) och amortering, och kommer att kosta 384 kronor (mot nuvarande 677 kr) respektive 768 kronor (mot nuvarande 1,354 kr)

Lånet som avser andelstal 2 kommer att omsättas den 1 maj 2022 och prognosen till avgiften för andelstal 2 är vid en räntenivå på 0,5% 234 kronor per månad respektive 468 kronor per månad.