Styrelsen kommer att ha informationsmöte före extrastämman den 25 oktober, angående de nya avgifterna för 2022.

Här kommer exempel på hur olika medlemmars avgifter kommer att förändras.

Brf Compagniet höjning årsavgift och eventuell inbetalning på kapitaltillskott

Välkommen!