4-8 april kommer en stor båtmässa att äga rum i och runt vår docka och Eriksbergs kajen. Nedan följer information från Eriksberg Boat Show:

Eriksberg Boat Show 2022

Ett nytt och säkert vårtecken!

Efter två pandemiår utan mässor är tiden här för något riktigt göteborgskt. Det är inte bara det gamla vanliga utan en helt ny båtmässa. 8–10 april öppnas dörrarna till Eriksberg Boat Show.

Information till boende i vårt närområde

Det går inte att komma ifrån att ett så stort evenemang kommer att påverka området. Vi vill naturligtvis att alla skall trivas, både besökande, boende och lokala verksamheter.

Genom information så kommer vi att försöka leda bort parkering av de besökande till området Lindholmen och Lundbyhamnen, samt uppmuntra till att använda kollektivtrafiken. Ett budskap är ”ta båten till båten” för att nyttja Älvsnabben både från stan och Lindholmen.

Här kommer att finnas sjukvårdspersonal, volontärer som plockar skräp, vaktbolag som ser till att det ordning i området, även nattetid. Sjöpolisen kommer finnas vid Maskinkajen för att visa upp sig. Polisen kommer göra besök under de dagar mässan pågår.

Vi planerar att ha skyltning och hänvisning vid infarten på Monsungatan från rondellen.

 SOMMAREN BÖRJAR HÄR

Varma hälsningar,

Teamet på Eriksberg Boat Show