Styrelsen vill här uppmana alla medlemmar om att läsa våra trivselregler. Man får bl.a. inte störa sina grannar med renovering (hamra, spika, borra) efter klockan 20 på kvällen.

Vi vill också passa på att påminna om att man inte får lov att riva väggar etc. utan styrelsens medgivande. Planerar du att göra detta; mejla till styrelsen@brfcompagniet.se för att begära tillstånd.