Alla handlingar är nu uppdaterade till stämman och finns här:

https://portal.brfcompagniet.se/foreningsstamma/

VÄLKOMNA!