Föreningen har ett fastprisavtal som gäller till 2025-02-28.

Men det totala priset för el är komplext och går att påverka.
Utförlig information hittar du här