Styrelsen har beslutat att höja avgiften för andelstal 1 med 6% från 1 januari 2023.
Detta pga. föreningens banklån med ökade räntekostnader och omvärldens allmänna prishöjningar.