I april månad 2023 är det dags att lägga om föreningens banklån.

Styrelsen erbjuder de medlemmar det berör, att betala in kapitaltillskott för andelstal 2.

Ni som är intresserade (OBS att det är frivilligt), kan använda er av den här blanketten:

Erbjudande om inbetalning av kapitaltillskott

Senast 28 februari vill vi ha din intresseanmälan och senast 31 mars ska det vara inbetalt.