Under V32-33 kommer Eltel, på uppdrag av Göteborg Energi, att byta elmätare i huset. Det kan bli ett kortare strömavbrott i samband med detta.