Information kring sanering av sotnedfallet från St1

Informationsbrev från Ocab.