Budgeten för 2024 är nu antagen av styrelsen. Framför allt ökade räntekostnader på våra lån, men även det allmänt höjda kostnadsläget, gör att styrelsen beslutat höja avgiften för andelstal 1 (benämns som ”Årsavgift bostad” på avgiftsavin) med 16% från årsskiftet 2023/2024.

Som information kan nämnas att snitträntan under året på våra lån under 2023 beräknas till ca 2,6% och prognosen för 2024 är 4,11%. (lån för andelstal 2 ej medräknat)

//Styrelsen