Justering avgift Andelstal 2 (anges som ”Årsavgift kapital” på avgiftsavin).
Tack vare den löpande amorteringen av lånet för andelstal 2, kan vi nu sänka avgiften med ca 2% till 724kr(739) /månad respektive 1448kr(1478) /månad från årsskiftet.