Föreningen har tecknat ett nytt kollektivt avtal med Telia. Avtalet börjar gälla redan från måndagen den 17 juni.. Den största förändringen är att vi går från 100 till 500Mbit/s i hastighet.

OBS! Detta kräver ny hårdvara i form av Router och ny Tv-box.. Dessa lämnas ut under måndag 17/6  och tisdag 18/6 mellan 18:00-20:00. Se här för mer information

Utlamning-ny-Router-och-TV-box