Hej

Genom vår representant i Eriksbergs garagesamfällighets styrelse (Sverker som nu lämnat över till Martin) har vi under mer än ett år arbetat med att få laddstationer installerade i ”Bergsgaraget”. Nu har vi kommit så långt som att vi blivit beviljade bidrag från Naturvårdsverket och kan sätta igång med installationen. Den beräknas vara klar i slutet av 2024.

Mer information kommer när arbetet påverkar de bilar som har sina platser där, entreprenören kommer att behöva ha tillgång till utrymme.