Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2019 att undersöka möjligheterna till Spa eller servicerum för cyklar i tillgängligt utrymme vid 32:an och att gå ut till medlemmarna med en intresseundersökning både vad gäller Spa, Servicerum och stenväggar i entréerna.

Styrelsen har beslutat att inte gå vidare vad gäller servicerum för cyklar, så detta alternativet kommer inte att finnas i undersökningen. Anledningen till detta presenteras i två dokument som finns att läsa här:

Utredning SPA eller cykelva_rd

Protokoll_Cykelva_rd